Velkommen til Lægernes Hus Norvangen

Hvis du har en planlagt tid i lægehuset, men er blevet syg med luftvejssymptomer, som kunne tyde på smitte med Coronavirus skal du IKKE komme ind i lægehuset, men ringe til os på tlf. 58371736

Der gøres opmærksom på, at man stadig skal køre det gule sundhedskort igennem kortlæseren.  Opgang og elevator forefindes i den østlige ende af gavlen på “Glasværket”

Du kan som altid med fordel bruge vores selvbetjening til at bestille tider, recepter og e-mail med lægenNye patienter skal bruge selvbetjeningsknappen og oprette sig på ny.

Hvis der skiftes tlf.nr. eller e-mail er det vigtigt at det bliver meddelt klinikken så evt. svar på undersøgelser osv. kan sendes til den rette person.

Ved akut opstået sygdom i tidsrummet fra kl. 14.30-16.00, da telefon 30808312 Nyttige numre udenfor lægehusets åbningstid:

LÆGEVAGTEN: 70 15 07 00

AKUTTELEFONEN (skal altid kontaktes inden skadestuebesøg): 70 15 07 08

PSYKISK SYGDOM (psykiatrisk akutmodtagelse): 58 53 64 20

TANDPINE VAGTEN (Sjælland): 29 60 01 11