Priser

Priser

Her følger en prisliste over nogle af de vigtigste honorarer,
vaccinationer og vaccinepriser:

Motorattest 500,00
Mulighedserklæring 450,00
Privat konsultation 375,00
Privat telefonkonsultation 120,00
Influenzavaccination over 65 år  Gratis
Influenzavaccination risikogrp. gravide, astma, førtidspensionist  Gratis
Influenzavaccination 200,00
Rejsevaccination (1.gang) 250,00
2. og flg. rejsevaccination 150,00
Pneumokok vaccination 23-valent 300,00
Japansk enchephalit vaccine 850,00
Meningokok vaccine 550,00
Gul feber vaccine 325,00
Tyfus vaccine 300,00

Udover ovennævnte findes der utallige attester, erklæringer o.a.
Oplysninger om disse kan fås hos lægerne eller lægesekretærerne.